Parochiekerk De Heeg
Winkelcentrum Roserije
De Heeg - Maastricht
Pastoraal team
Klik op de foto of naam om een e-mail te sturen
Parochieberichten van oktober
Parochiekerk De Heeg: 1981 - 2001 - Vier het mee!
Op zondag 31 oktober vieren we het 40-jarig bestaan van onze parochiekerk. Bij de plechtige eucharistieviering om 11.15 uur, die wordt opgeluisterd door ons kerkkoor, zal onze bouwpastoor, Mgr. Wiertz, als eregast aanwezig zijn. Na de viering volgt er, onder het genot van een stukje vlaai met koffie of thee, een gezellig samenzijn op het plein voor de kerk. Hier zal Mgr. Wiertz ook een verrassing onthullen. We hopen uiteraard dat we het droog houden!

Door de corona-crisis hebben we deze viering een paar maanden uitgesteld. De meeste maatregelen zijn verdwenen. Er is geen maximum aantal parochianen dat kan deelnemen aan de viering, dus u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Uiteraard proberen we alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en vragen u dan ook om rekening met elkaar te houden en waar nodig en mogelijk voldoen afstand te bewaren tot de andere parochianen.

Mochten de huidige corona-maatregelen worden aangepast, dan laten we u zo spoedig mogelijk weten wat de consequenties zijn voor deze jubileumviering.
Parochiebureau
Oude Kerkstraat 10
6227 SR  Maastricht
T. 043-3610028
E.

Geopend op maandag en donderdag
van 9.30 uur tot 12.00 uur
Kerkbijdrage
Draagt u onze parochie ook een warm hart toe? Wij kunnen niet zonder uw (kerk)bijdrage!

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL50 SNSB 0858 7026 22, op naam van R.K. Parochie H.H. Monulfus en Gondulfus.

Geschiedenis
In 1976 begon de bouw van de wijk De Heeg. In hetzelfde jaar werd Frans Wiertz, van 1993 tot 2017 bisschop van Roermond, aangesteld om een parochie te stichten in deze nieuwe wijk. De plannen voor de bouw van een kerkgebouw konden starten nadat op 7 februari 1977 een stichting was opgericht die aan de basis stond van onze parochie.

Hulpbisschop Mgr. Castermans legde op 14 september 1980 de eerste steen. Op 12 april 1981 werd de eerste mis gevierd in gezelschap van deken L. Pelzer. Tevens werd op die dag formeel de parochie gesticht. De consecratie volgde op 3 mei 1981 door Mgr. Gijsen.

Pastoors in De Heeg
In juni 1985 werd pastoor Wiertz opgevolgd door pastoor Spee. Pastoor Baak werd in september 1992 de nieuwe pastoor. 2 jaar later, in maart 1994 werd de vierde pastoor geïnstalleerd: pater Van Oudheusden. Op 15 oktober 2001 werd pastoor Horsch, die al pastoor was van de parochie Heer, ook pastoor van De Heeg.

Inmiddels vormen we een federatie met de parochies H. Walburga in Amby, St. Petrus’ Banden in Heer, H. Michaël in Heugem en Antonius van Padua in Scharn.

Onze huidige pastoor, Mgr. De Jong, is geïnstalleerd op 1 december 2019. Naast pastoor van de federatieparochies is hij hulpbisschop van het Bisdom Roermond.

Andere parochie's
Parochiefederatie Maastricht Oost  
H. Walburga - Amby  
St. Petrus' Banden - Heer  
H. Michaël - Heugem  
Antonius van Padua - Scharn