Icon

Parochie HH. Monulfus & Gondulfus De Heeg

Foto kerk
Parochiekerk De Heeg
Winkelcentrum Roserije - Maastricht

Pastoraal team
Icon

Parochiebureau
Icon

Oude Kerkstraat 10
6227 SR  Maastricht

T. 043-3610028

E.

Geopend op maandag en donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Nieuws uit de parochie
Icon

Parochieberichten mei 2024

Klik hier om de Parochieberichten van 5 mei tot 2 juni 2024 te downloaden.
Icon

Eerste Heilige Mis kapelaan Jean Leonard Ratokiniaina

Op zaterdag 25 mei 2024 wordt kapelaan-diaken Jean Leonard Ratokiniaina tot priester gewijd. Deze plechtigheid vindt plaats tijdens een pontificale Eucharistieviering in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond.

Zijn eerste Heilige Mis zal kapelaan Jean Leonard Ratokiniaina voorgaan op zondag 26 mei om 9.45 uur in de St. Petrus' Bandenkerk in Heer. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om hem te feliciteren in het gemeenschapshuis Aen de Wan (Einsteinstraat 32, Maastricht) van 11.30 tot 13.30 uur.

Let op: in verband met de eerste Heilige Mis van kapelaan Ratokiniaina is er op zondag 26 mei géén H.Mis in De Heeg.

Kerkbijdrage
Icon

Draagt u onze parochie ook een warm hart toe? Wij kunnen niet zonder uw (kerk)bijdrage!

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL69 RABO 0119 8118 55, op naam van R.K. Parochie HH. Monulfus en Gondulfus.

Kruisweg: Van op een Afstand
Kruisweg: Van op een Afstand

De geschiedenis van de parochie
Icon
Icon

In 1976 begon de bouw van de wijk De Heeg. In hetzelfde jaar werd Frans Wiertz, van 1993 tot 2017 bisschop van Roermond, aangesteld om een parochie te stichten in deze nieuwe wijk. De plannen voor de bouw van een kerkgebouw konden starten nadat op 7 februari 1977 een stichting was opgericht die aan de basis stond van onze parochie.

Hulpbisschop Mgr. Castermans legde op 14 september 1980 de eerste steen. Op 12 april 1981 werd de eerste mis gevierd in gezelschap van deken L. Pelzer. Tevens werd op die dag formeel de parochie gesticht. De consecratie volgde op 3 mei 1981 door Mgr. Gijsen.

Pastoors in De Heeg

In juni 1985 werd pastoor Wiertz opgevolgd door pastoor Spee. Pastoor Baak werd in september 1992 de nieuwe pastoor. 2 jaar later, in maart 1994 werd de vierde pastoor geïnstalleerd: pater Van Oudheusden. Op 15 oktober 2001 werd pastoor Horsch, die al pastoor was van de parochie Heer, ook pastoor van De Heeg.

Inmiddels vormen we een cluster met de parochies H. Walburga in Amby, St. Petrus’ Banden in Heer, H. Michaël in Heugem en Antonius van Padua in Scharn.

Onze huidige pastoor, Mgr. De Jong, is geïnstalleerd op 1 december 2019. Naast pastoor van de clusterparochies is hij hulpbisschop van het Bisdom Roermond.

Andere parochies