Agenda
Zondag 5 april 2020
Palmzondag
Kerk is open voor aanbidding van het Allerheiligste van 11.15-13.00
Zondag 12 april 2020
Paaszondag
Kerk is open voor aanbidding van het Allerheiligste van 11.15-13.00
Parochiekerk De Heeg
Winkelcentrum Roserije
De Heeg - Maastricht
Pastoraal team
Klik op de foto of naam om een e-mail te sturen
Parochieberichten van april
Nieuwe website live
Iets eerder dan gepland, is de nieuwe website voor parochie De Heeg live gezet. De oude website stamde uit 2007 en voldeed niet meer aan alle eisen van deze tijd. Gezien de noodzaak om extra te communiceren over de ontwikkelingen in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus, is besloten om de nieuwe website (die nog in een testfase zat), toch al live te zetten. Mochten er dus nog enkele zaken niet werken, laat het ons dan weten.
Geen vieringen tot 1 juni
Eén van de door de bisschoppen genomen maatregelen in deze Coronacrisis is, dat alle vieringen, behalve uitvaarten en huwelijken tot 1 juni niet zullen plaatsvinden.
Wel zal de kerk tijdens de reguliere Mistijd van zondag worden opengesteld voor gebed. Dat betekent voor de Monulfus en Gondulfuskerk dat er elke zondag van 11.15-13.00 gelegenheid bestaat om er te bidden voor het uitgestelde Allerheiligste.
Van harte welkom!
Informatie van de bisschoppen
De Nederlandse bisschoppen hebben op 26 maart gecommuniceerd hoe de parochies in Nederland om gaan met de genomen maatregelen in deze Coronacrisis. Klik hier om deze update van de bisschoppen te downloaden.
Parochie De Heeg tijdens de Coronacrisis
Ook het pastoraal team heeft een informatie-update gemaakt over hoe we in onze parochie (en onze federatie) omgaan met de Coronacrisis. Klik hier om deze update van het pastoraal team te downloaden.
Parochiebureau
Oude Kerkstraat 10
6227 SR  Maastricht
T. 043-3610028
E.

Geopend op maandag en donderdag
van 9.30 uur tot 12.00 uur
Kerkbijdrage
Draagt u onze parochie ook een warm hart toe? Wij kunnen niet zonder uw (kerk)bijdrage!

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL50 SNSB 0858 7026 22, op naam van R.K. Parochie H.H. Monulfus en Gondulfus.

Geschiedenis
In 1976 begon de bouw van de wijk De Heeg. In hetzelfde jaar werd Frans Wiertz, van 1993 tot 2017 bisschop van Roermond, aangesteld om een parochie te stichten in deze nieuwe wijk. De plannen voor de bouw van een kerkgebouw konden starten nadat op 7 februari 1977 een stichting was opgericht die aan de basis stond van onze parochie.

Hulpbisschop Mgr. Castermans legde op 14 september 1980 de eerste steen. Op 12 april 1981 werd de eerste mis gevierd in gezelschap van deken L. Pelzer. Tevens werd op die dag formeel de parochie gesticht. De consecratie volgde op 3 mei 1981 door Mgr. Gijsen.

Pastoors in De Heeg
In juni 1985 werd pastoor Wiertz opgevolgd door pastoor Spee. Pastoor Baak werd in september 1992 de nieuwe pastoor. 2 jaar later, in maart 1994 werd de vierde pastoor geïnstalleerd: pater Van Oudheusden. Op 15 oktober 2001 werd pastoor Horsch, die al pastoor was van de parochie Heer, ook pastoor van De Heeg.

Inmiddels vormen we een federatie met de parochies H. Walburga in Amby, St. Petrus’ Banden in Heer, H. Michaël in Heugem en Antonius van Padua in Scharn.

Onze huidige pastoor, Mgr. De Jong, is geïnstalleerd op 1 december 2019. Naast pastoor van de federatieparochies is hij hulpbisschop van het Bisdom Roermond.

Andere parochie's
H. Walburga - Amby  
St. Petrus' Banden - Heer  
H. Michaël - Heugem  
Antonius van Padua - Scharn