Parochiekerk De Heeg
Winkelcentrum Roserije
De Heeg - Maastricht
Pastoraal team
Klik op de foto of naam om een e-mail te sturen
Parochieberichten van oktober
Parochiebureau
Oude Kerkstraat 10
6227 SR  Maastricht
T. 043-3610028
E.

Geopend op maandag en donderdag
van 9.30 uur tot 12.00 uur
Kerkbijdrage
Draagt u onze parochie ook een warm hart toe? Wij kunnen niet zonder uw (kerk)bijdrage!

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL50 SNSB 0858 7026 22, op naam van R.K. Parochie H.H. Monulfus en Gondulfus.

Geschiedenis
In 1976 begon de bouw van de wijk De Heeg. In hetzelfde jaar werd Frans Wiertz, van 1993 tot 2017 bisschop van Roermond, aangesteld om een parochie te stichten in deze nieuwe wijk. De plannen voor de bouw van een kerkgebouw konden starten nadat op 7 februari 1977 een stichting was opgericht die aan de basis stond van onze parochie.

Hulpbisschop Mgr. Castermans legde op 14 september 1980 de eerste steen. Op 12 april 1981 werd de eerste mis gevierd in gezelschap van deken L. Pelzer. Tevens werd op die dag formeel de parochie gesticht. De consecratie volgde op 3 mei 1981 door Mgr. Gijsen.

Pastoors in De Heeg
In juni 1985 werd pastoor Wiertz opgevolgd door pastoor Spee. Pastoor Baak werd in september 1992 de nieuwe pastoor. 2 jaar later, in maart 1994 werd de vierde pastoor geïnstalleerd: pater Van Oudheusden. Op 15 oktober 2001 werd pastoor Horsch, die al pastoor was van de parochie Heer, ook pastoor van De Heeg.

Inmiddels vormen we een federatie met de parochies H. Walburga in Amby, St. Petrus’ Banden in Heer, H. Michaël in Heugem en Antonius van Padua in Scharn.

Onze huidige pastoor, Mgr. De Jong, is geïnstalleerd op 1 december 2019. Naast pastoor van de federatieparochies is hij hulpbisschop van het Bisdom Roermond.

Andere parochie's
Parochiefederatie Maastricht Oost  
H. Walburga - Amby  
St. Petrus' Banden - Heer  
H. Michaël - Heugem  
Antonius van Padua - Scharn