Icon

Parochie HH. Monulfus & Gondulfus De Heeg

Kruisweg: Van op een Afstand
Icon

Statie XIV - Jezus wordt in het graf gelegd
Statie XIV - Jezus wordt in het graf gelegd

Statie XIV
Icon

Pasen kondigt zich aan
en de Heilige Geest
van Pinksteren.
De Geest Gods
die alles bezielt
zindert - vlindert. 

En vanaf Pinksteren
zullen zijn leerlingen
dat dóórgeven:
onze Jezus lééft,
die geleden heet
onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd
gestorven en begraven,
die nedergedaald is
ter helle,
de derde dag
verrezen uit de doden.

Staties
Icon

Achtergrond
Icon

De kruiswegstaties zijn geschilderd door Theo Kuijpers. De teksten bij de staties zijn van Mgr. Frans Wiertz (bouwpastoor van onze parochie).

In deze online versie van de Kruisweg "Van op een Afstand" worden de teksten ingekort weergegeven. De volledige teksten staan in het boekje "Van op een Afstand" dat u hier kunt bestellen.

Bestel het kruiswegboekje
Icon

Het boekje "Van op een Afstand" kost € 7,50 (excl. verzendkosten).
Er is ook een diaserie (niet-digitaal) beschikbaar voor € 15,00 euro.
Vul uw gegevens in, dan sturen wij u het zo snel mogelijk toe. Informatie over de wijze van betaling zal bij de levering bijgesloten worden.

Als u vragen heeft of een grote(re) bestelling wilt plaatsen, neemt u dan contact op met het parochiebureau
Icon
.
boekje(s)
dia('s)